ZAŠTO RODITELJI SPUTAVAJU ŽELJU ZA GEJMINGOM KOD DECE? Razmatranje pozitivnih i negativnih aspekata igranja video igrica

by | Mar 3, 2023 | Gejming, Video igre | 0 comments

Postoje mnogi razlozi zbog kojih roditelji mogu sputavati svoju decu da se bave gejmingom. Jedan od najčešćih razloga je briga za zdravlje i dobrobit deteta.

Mnogi roditelji su zabrinuti da će prevelika izloženost gejmingu dovesti do loše fizičke kondicije, problema sa vidom ili čak zavisnosti od igrica. Neki roditelji takođe smatraju da previše vremena provedenog igrajući igre može dovesti do lošijeg akademskog uspeha, manje socijalizacije i smanjenog interesovanja za druge aktivnosti.

Drugi razlog zbog kojeg roditelji mogu sputavati decu u gejmingu je briga za sigurnost. Iako mnoge igre imaju zabranu za decu mlađu od određenog uzrasta, roditelji se mogu plašiti da njihovo dete neće biti u stanju da razume koncept nasilja ili seksualnosti u igri, što bi moglo dovesti do emocionalne traume.

Takođe, neki roditelji mogu biti zabrinuti zbog potencijalne štete koju gejming može imati na moralne i vrednosne stavove deteta. Na primer, neki roditelji smatraju da igre koje promovišu nasilje ili seksualnost mogu dovesti do toga da njihovo dete prihvata takvo ponašanje kao normalno.

FOTO: Pexels.com

S druge strane, gejming takođe može imati pozitivne aspekte koji bi trebalo da se uzmu u obzir kada se razmišlja o ograničavanju detetovog vremena provedenog igrajući igre.

Gejming može biti koristan za razvoj detetove kreativnosti i mašte. Igre poput Minecraf-ta ili Sims-a, na primer, pružaju deci priliku da izgrade i upravljaju svojim svetovima i likovima na jedinstven način. Ovo može pomoći u razvoju detetove kreativnosti i razmišljanju izvan okvira, što su veštine koje mogu biti korisne u mnogim drugim aspektima života.

Gejming takođe može biti dobar način za razvijanje socijalnih veština. Mnoge igre imaju opcije za igranje sa drugim igračima, što deci pruža priliku da se povežu sa drugima, komuniciraju, timski rade i razvijaju prijateljstva. Ovo je posebno korisno za decu koja možda nemaju mnogo prilika za druženje sa vršnjacima u stvarnom životu.

Igre takođe mogu biti korisne za razvoj detetove sposobnosti da se nosi sa izazovima i problemima. Mnoge igre zahtevaju da dete reši probleme, donosi odluke i upravlja resursima na efikasan način kako bi prešlo na sledeći nivo ili dobilo nagradu. Ovo može pomoći u razvijanju detetove sposobnosti da se fokusira, planira, analizira i rešava probleme.

Kao što se vidi, gejming može imati mnoge pozitivne aspekte. Međutim, kao i kod bilo koje druge aktivnosti, važno je postaviti granice i pratiti koliko vremena dete provodi igrajući igrice. Roditelji takođe treba da budu svesni sadržaja igara koje dete igra, kao i da razgovaraju sa detetom o njihovim iskustvima u igri kako bi se osiguralo da gejming ostane pozitivno iskustvo za sve.


ZAPRATITE NAŠU FACEBOOK INSTAGRAM STRANICU ZA JOŠ MNOGO ZANIMLJIVIH PRIČA IZ ESPORT SVETA!