Anti Doping

ŠTA JE DOPING?
Pod dopingom se danas u savremenom sportu podrazumeva upotreba bilo koje strane supstance ili fizioloških supstanci u velikim količinama, kao i korišćenje fizioloških sastojaka različitim putevima unosa sa namerom da se na veštački način povećaju radne i sportske sposobnosti.
OVDE možete da vidite Listu zabranjenih supstanci koja stupa na snagu od 1. januara 2021. godine i objašnjenje o izmenama

ZBOG ČEGA JE DOPING ZABRANJEN U ESPORTU?
Sportski duh je osnovna vrlina kako sporta tako i esporta i karakterišu ga sledeće vrednosti: etika, fer-plej i poštenje, zdravlje, izuzetna dostignuća, karakter i obrazovanje, radost i zabava, timski rad, posvećenost, poštovanje pravila i zakona, poštovanje sebe i drugih učesnika, hrabrost, zajednica i solidarnost. Upotreba dopinga je u suštini suprotna navedenim osnovnim vrednostima savremenog sporta i predstavlja njegovu grubu zloupotrebu. Esportista koji se dopinguje ne ugrožava samo svoje zdravlje, nego i opšte društvene interese, oličene u potrebi da se zaštite konkurencija i ravnopravnost u takmičenju i validnost same sportske grane.

KOJE SU SUPSTANCE I METODE ZABRANJENE ANTIDOPING PRAVILIMA?
Zabranjena supstanca i zabranjena metoda jesta svaka supstanca i metoda koja je tako opisana na Spisku zabranjenih sredstava, koje je usvojio Međunarodni olimpijski komitet (MOK), odnosno Svetska antidoping agencija (WADA). Obaveza je svakog učesnika u sportskoj aktivnosti da se lično uveri da bilo koji medikament, zamena za medikament ili bilo koji drugi preparat koji uzima ne sadrži zabranjenu supstancu.

 ŠTA JE DOPING KONTROLA?
Doping kontrola je proces koji uključuje planiranje rasporeda testova, prikupljanje i rukovanje uzorcima, laboratorijsku analizu, vođenje rezultata, pretrese i žalbe. Esportisti i drugi učesnici u obavljanju sportskih aktivnosti obavezni su da dozvole, odnosno omoguće sprovođenje doping kontrole. Esportista koji se namerno suprotstavi doping kontroli ili je izbegne, odnosno onemogući, podleže sankcijama kao da je na doping testu bio pozitivan. Štaviše, sankcijama podleže i pokušaj esportiste da onemogući doping kontrolu, čak i kada je doping test negativan.

DA LI JE DOPING KRIVIČNO DELO?
Doping sportiste u nekim zemljama predstavlja krivično delo. U Italiji, na primer, sportista koji upotrebi doping može krivično odgovarati, odnosno može mu biti izrečena i kazna zatvora od tri meseca do tri godine. Predlog zakona o sprečavanju dopinga u sportu Republike Srbije predvidja da će se sportista koji na sportskom takmičenju svesno upotrebi doping (umišljaj), odnosno za koga se utvrdi da je na sportskom takmičenju svesno bio pod dejstvom dopinga – kazniti zatvorom do godinu dana.

KOJE SU POSLEDICE PREKRŠAJA ANTIDOPING PRAVILA?
Za izricanje pojedinih sankcija nadležan je prvenstveno odgovarajući sportski savez, a pojedine sankcije u nadležnosti su državnih organa. Prva grupa sankcija uglavnom je koncentrisana na poništavanje sportskih rezultata i zabrane učestvovanja na takmičenjima, a druga grupa sankcija odnosi se na radnopravnu, građanskopravnu, prekršajnopravnu i krivičnopravnu odgovornost. Drugoj grupi sankcija treba dodati i zabranu državnim organima da sportistima i drugim licima za koje se utvrdi da su odgovorni zbog dopinga dodeljuju sredstva iz javnih prihoda za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti.
IESF je članica svetske antidoping agencije (WADA), pa je samim tim i SESE dužna da sprovodi WADA pravila.
Za više informacija pogledajte sajt Antidoping agencije Republike Srbije.

Anti Doping Regulacije