VIDEO IGRE KAO ALAT ZA UČENJE: Ovo su prednosti i nedostaci korišćenja igrica u edukaciji!

by | Feb 27, 2023 | Esports, Video igre | 0 comments

Igre su veoma popularne među mladima širom sveta. One nisu samo zabavne, već mogu biti i korisne u procesu učenja. Korišćenje igara u edukaciji postalo je popularno u poslednjih nekoliko godina. Dok neki smatraju da su igre koristan alat za učenje, drugi smatraju da imaju i neke nedostatke.

Prednosti korišćenja igara u edukaciji

Jedna od prednosti korišćenja igara u edukaciji jeste da one pomažu u razvijanju kritičkog razmišljanja i problema. Igre obično sadrže niz izazova koje igrač mora rešiti da bi prešao na sledeći nivo. Ove izazove igrači moraju rešavati na kreativan i logičan način, što ih uči kako da razmišljaju o problemima na drugačiji način.

Takođe, igre su korisne u razvijanju timskog rada i saradnje. Većina igara je osmišljena tako da igrači moraju sarađivati kako bi prešli na sledeći nivo. Ovo ih uči kako da rade u timu i kako da razviju svoje socijalne veštine.

Igre takođe mogu biti korisne u podsticanju motivacije i angažovanosti kod učenika. Kada učenici uče putem igara, oni su obično više motivisani da uče jer imaju zabavu. Ova vrsta učenja takođe može pomoći učenicima da se fokusiraju i da imaju bolju pažnju.

Foto: printscreen/SAGU

Nedostaci korišćenja igara u edukaciji

Iako postoje mnoge prednosti korišćenja igara u edukaciji, postoje i neki nedostaci. Na primer, neke igre mogu biti previše jednostavne ili previše komplikovane za određene uzraste učenika. Ovo može dovesti do frustracije kod učenika i smanjenja motivacije za učenje.

Takođe, neke igre mogu biti previše zavisne od tehnologije. Ako škole nemaju dovoljno resursa da obezbede tehnologiju potrebnu za igranje ovih igara, neki učenici mogu biti isključeni iz ovog oblika učenja. Ovo može dovesti do nejednakosti u obrazovanju.

Nekim nastavnicima može biti teško da integrišu igre u svoj nastavni plan i program. Oni se možda osećaju nesigurno u vezi sa tim kako da koriste igre u učionici i kako da ih integrišu u postojeće lekcije.


Na samom kraju, možemo zaključiti da su Igre koristan alat u procesu učenja, ali je važno da nastavnici i učitelji pažljivo razmotre njihove prednosti i nedostatke pre nego što ih uključe u svoj nastavni plan i program. Igre mogu pomoći u razvijanju različitih veština kod učenika, ali je važno osigurati da su igre primerene uzrastu i razvojnim potrebama učenika.

Takođe je važno osigurati da igre nisu previše zavisne od tehnologije, kako bi svi učenici imali jednake šanse da uče kroz ovaj oblik obrazovanja. Nastavnici i učitelji takođe treba da imaju jasan plan kako da integrišu igre u svoj nastavni plan i program kako bi osigurali da su igre efektivne u procesu učenja.

Kada se koriste na odgovarajući način, igre mogu biti veoma korisne u procesu učenja i mogu pomoći u razvijanju različitih veština kod učenika. Stoga, nastavnici i učitelji treba da razmotre prednosti i nedostatke korišćenja igara u edukaciji kako bi doneli informisane odluke o tome da li ih uključiti u svoj nastavni plan i program.

BONUS VIDEO: