Zašto je važno da ugovor esport igrača bude pravilno sastavljen

by | Jun 26, 2023 | Esports, Gejming, Video igre | 0 comments

Imajući sveobuhvatan ugovor sa igračem od izuzetne je važnosti kako za igrača, tako i za tim, jer obezbeđuje zdrav i održiv odnos u budućnosti. Jasni uslovi u ugovoru detaljno definišu podatke poput trajanja ugovora, opcija obnove, nadoknade, bonusa, odgovornosti, ličnog brendiranja, obaveza pojavljivanja, klauzula o prenosu i otkupu, sporazuma o čuvanju poverljivih informacija i zabrani konkurencije, kao i mehanizme za rešavanje sporova, samo su neki od aspekata koji se pokrivaju.

Transfer igrača je uobičajen u esportu kao i u tradicionalnom sportu, bez obzira na igru. Stoga je od izuzetne važnosti da se ugovori pravilno sastave u slučaju da se igrači prodaju. Unapred uspostavljeni uslovi o poverljivosti, uključujući poslovne planove, strategije igre i podatke, od ključnog su značaja. Takođe, ugovor i sporovi između igrača u vezi sa različitim nivoima nadoknade mogu nastati, osim ako uslovi ugovora jasno propisuju poverljivost takvih aranžmana.

Pored toga, aktivnosti na društvenim mrežama i lično brendiranje ne utiču samo na pojedinačne igrače, već mogu imati uticaj na čitav tim. Ako jedan igrač izazove buru, to može imati posledice na tim i druge članove. To je nešto što treba uzeti u obzir prilikom analize ovih vrsta sporazuma i razmatranja šta se dešava ako se član tima iznenada nađe u žiži zbog nečega negativnog.

Zatim, postoji i pitanje šta se dešava kada igrač želi da napusti tim tokom trajanja ugovora, bilo zato što je odnos propao ili jednostavno želi da se upusti u nešto novo. Sporovi mogu postati široko poznati, stoga je važno imati odgovarajuće uslove za rešavanje takvih scenarija.

Potpisivanje ugovora sa esport organizacijom

Potpisivanje ugovora sa esport organizacijom igraču pruža mnoge prednosti i osigurava zaštitu njegovih interesa. Evo nekoliko razloga zašto je važno potpisati ugovor sa esport organizacijom kao igrač:

  • Pravna sigurnost: Ugovor pruža pravnu sigurnost i jasno definiše prava i obaveze obe strane. Obezbeđuje se da su igrač i organizacija saglasni o ključnim aspektima kao što su trajanje ugovora, nadoknada, bonusi, odgovornosti, klauzule o prenosu i otkupu, poverljivost i druge važne tačke.
  • Finansijske garancije: Ugovor precizira finansijske aranžmane između igrača i organizacije, uključujući plata, bonuse, procente od prihoda od streaminga ili sponzorstava, kao i druge moguće izvore prihoda. To pruža igraču sigurnost i transparentnost u vezi sa njegovim primanjima.
  • Brendiranje i lična prava: Ugovor reguliše pitanja brendiranja igrača i upravljanja njegovim ličnim pravima. Može se definisati kako će se igrač koristiti u marketinške svrhe, promociju sponzora ili medijske nastupe, kao i ograničenja koja štite igrača od zloupotrebe njegovog lika i dela.
  • Transfer igrača: Ugovor može sadržavati klauzule o transferu igrača između organizacija, uključujući nadoknadu za prenos igrača. To pomaže u zaštiti igračevih interesa i obezbeđuje fer uslove prilikom promene organizacija.
  • Rešavanje sporova: Ugovor može sadržavati odredbe o mehanizmima za rešavanje sporova, kao što su arbitraža ili medijacija. Ovo pomaže u smanjenju mogućnosti dugotrajnih i skupih pravnih sporova i olakšava efikasno rešavanje nesuglasica.
  • Profesionalni razvoj: Potpisivanje ugovora sa organizacijom omogućava igraču pristup profesionalnom okruženju i resursima koji mu mogu pomoći u razvoju karijere. Organizacije često pružaju podršku u treningu, putovanjima, tehničkoj podršci i drugim aspektima koji igračima omogućavaju da se fokusiraju na svoje performanse.

TFUE i spor sa njegovim bišvim klanom

TFUE i spor sa njegovim bišvim klanom
Source: Youtube/DEXERTOCSGO

Za malo veće esports fanove, opšte je poznato da su se javno proširile informacije o sporu između severnoameričkog Fortnite kreatora sadržaja i strimera Turner “Tfue” Tenney-a i njegove prethodne organizacije FaZe Clan.

Tfue je 2018. godine potpisao trogodišnji ugovor sa FaZe Clan-om, koji je odredio uslove partnerstva, deljenje prihoda, brendiranje i druge finansijske aranžmane. Tokom saradnje sa FaZe-om, broj pratilaca Tfue-ovih strimova se povećao sa nekoliko hiljada na milione na njegovim Twitch i YouTube kanalima. Veoma rano u ugovoru, on je navodno bio zabranjen na Twitchu nekoliko puta i nakon kratkog vremena je pokušao da raskine ugovor sa FaZe Clan-om.

Spor je postao žestok i veoma javan, a Tfue je putem strimova tvrdio da odredbe o poverljivosti znače da ne sme da javno raspravlja o ugovornim odredbama. Uključeni su bili pravni timovi, a spor je postao kontroverzan. Pravni tim Tfue-a je tvrdio da je njegov ugovor bio nepravedan jer je navodno ograničavao njegovu sposobnost da razvija sopstveni brend i oduzimao mu određene prilike. Njegov pravni tim je tvrdio da FaZe Clan ima nerazmernu kontrolu nad Tfue-ovim prihodima, uključujući značajan deo sponzorskih i honorarnih naknada.

Javni sukob

Tokom javnog sukoba između Tfue-a i FaZe Clan-a, pravni postupak da se utvrdi da li je ugovor bio pravedan na kraju je rešen van suda. Pre nekoliko meseci, Tfue je objavio neodređenu pauzu u strimovanju.

Situacija između Tfue-a i FaZe Clan-a zaista ističe važnost pravilnog rukovanja ugovorima sa igračima u industriji. Iako može delovati kao jednostavan dokument, ovi ugovori na kraju određuju prava i obaveze organizacija i igrača, te je neophodno obezbediti odgovarajuće aranžmane kako bi se zaštitile obe strane. Zbog toga bi trebalo da se obrati pažnja na to i da se angažuju profesionalci za tu svrhu.

Dosta naših igrača igraju već duži vremenski rok u inostranstvu. Verujemo da svako od njih ima ozbiljne profesionalne ugovore kojih moraju da se drže.

Ako želite više da saznate o ugovorima ili trebate stručnu pomoć, obratite se našem savezu na oficijelni email.